”Regeringen måste satsa på resurseffektivt samhälle”

1 april 2013

Regeringen förbereder en avfallspolitisk proposition. Den kommer förhoppningsvis att klargöra vem som ska ha ansvaret att samla in våra förpackningar. Men fokus borde också ligga på hur vi kan gå mot ett samhälle där resurser används så effektivt som möjligt, skriver forskare på miljöområdet.

Debattartikeln publicerades i Dagens Nyheter. Ni kan läsa den här.