Översättningsnycket Farligt avfall/ ADR

Syftet med denna lista är att försöka klargöra hur de olika slagen av farligt avfall normalt kan klassificeras.

Översättningsnyckeln för klassning av farligt avfall med avseende på om det är farligt gods eller ej , är inte en exakt vetenskap utan beror på vilka koncentrationer av olika ämnen som ingår i  respektive slag  av avfall.

Till hjälp för denna klassificering har uppgifter hämtats från från NFFA Norge, Ragnsells, SAKAB, Sita Sverige AB och Stena Recycling och givetvis ADR-S, MSBFS 2012:6 .

Sprid inte denna lista utanför er organisation eftersom den är framtagen specifikt för ÅI:s medlemmar.