Materialåtervinning / förbränning

Materialåtervinning ger betydligt lägre utsläpp än förbränning av avfall. Det visar en forskningsstudie från Gävle Högskola som har jämfört utsläppen vid materialåtervinning med utsläppen vid förbränning.

 För att det ska vara möjligt att jämföra utsläppen vid materialåtervinning med förbränning så har forskningsstudien tillämpat en beräkningsmodell med systemperspektiv, dvs där båda alternativen ger lika mycket råvaror och energi. 
 
Resultaten visar att utsläppen från återvinningsalternativet är lägre för alla de material som jämförs. För exempelvis plast och organiskt avfall till rötning är utsläppen mer än 50 procent lägre vid materialåtervinning jämfört med förbränningsalternativet. Det är viktigt att betona att det endast är en återvinningsloop som har beräknats för varje material. Exempelvis papper kan återvinnas upp till 6 gånger och flera av materialen har på så vis högre klimatnytta än vad siffrorna nedan visar.

Klimatnytta med materialåtervinning och separat energitillförsel jämfört med förbränning och produktion från ny råvara*
Förbränning
 
Forskningsstudiens rapport Climate Benefits of Material Recycling - Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden finns som länk högst upp till höger på denna sida.