Vår syn på avfallsutredningen

I ÅI.s remissvar kan du läsa mer om vår syn på de konkreta förslagen i avfallsutredningens förslag.

Våra generella ståndpunkter är:

• Konkurrens och valfrihet – inte kommunala monopol – är lösningen i ett resurseffektivt samhälle.

• Öppna upp marknaden för hushållsliknande avfall i verksamheter och hushållens grovavfall.

• Inför styrmedel som ökar materialåtervinningen – det måste vara lönsamt att göra rätt.