Utbildning för stärkt konkurrenskraft för återvinningsföretagen

Den 18 april är det dags för utbildning för Återvinningsindustriernas medlemmar med fokus på konkurrens och upphandling.

Tid: 18 april klockan 10.00-12.30 (Kaffe och smörgås från 09.30)

Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan19, Lokal: Röda rummet (obs, ändrad lokal), Anmäl er i receptionen
Kontakt: Viveke Ihd, 070 238 78 28

Remissen om mer fastighetsnära insamling och en utveckling av producentansvaren
Charlotta Broman, Ämnesråd, Miljö-och energidepartementet
Linn Åkesson, departementssekreterare, Miljö-och energidepartementet
Vi får lyssna på hur Miljö- och energidepartementet har resonerat i framtagandet av förslaget samt möjlighet att ställa frågor.

Avfallsmarknaden - finns den? Några ord på vägen mot en cirkulär ekonomi
Johan Hedelin, Chef analysavdelningen, Konkurrensverket
Konkurrensverket har nyligen släppt sin årliga rapport om konkurrensen på olika marknader i Sverige, bland annat med ett kapitel om cirkulär ekonomi och avfallsmarknaden. Ni får möjlighet att ställa frågor.

Svenskt Näringslivs arbete med konkurrens och upphandlingsfrågor
Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv
Göran Grén, jurist, Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringslivs experter på upphandling och konkurrensfrågor berättar om Svenskt Näringslivs arbete och förhållningssätt gentemot kommunala bolag, yttrandet gällande remissen om utökad kommunal samverkan, olika intressanta upphandlingsfrågor. Deltagare har möjlighet att ställa frågor.

Naturvårdsverkets arbete med återvinningsbranschens frågor 2018
Katariina Parker, Expert tillsynsfrågor, Naturvårdsverket
Vilka är de viktigaste återvinningsfrågorna som Naturvårdsverket arbetar med under 2018, och hur kommer återvinningsbranschen att beröras?

Utbildningen är kostnadsfri. Välkomna!

* Obligatorisk information