Metallstölder - så arbetar ÅI

År 2008 beslutade Återvinningsindustrierna att införa kontantförbud. Det frivilliga förbudet trädde ikraft den 1 januari 2010 och alla ÅI:s medlemmar har infört detta.

Den 1 januari 2013 infördes omvänd skatt skyldighet vid handel med skrot vilket ÅI har arbetat mycket med. Vi har även ett web-baserad nätverk där stölder rapporteras i Sverige och Danmark, ingår i ett europeiskt nätverk tillsammans med polisen och vi arbetar i våra europeiska branschorganisationer EFR/ Eurometrec där dessa frågor står högt på agendan. Vidare arbetar vi i nätverksträffar med polisen och andra drabbade aktörer för att motverka metallstölder.

I vårt fortsatta arbete har vi som mål att följande ska införas:

  • Lagstadgat kontantförbud
  • Auktorisation för skrotindustrin där polisen är tillsynsmyndighet
  • Leverantörsbedömning när en kund ska sälja skrot
  • Europeiskt nätverk där större stölder ska rapporteras