Funktionsupphandling för nöjdare kunder och ökad återvinning - samarbetsprojekt mellan SKL, Fastighetsägare och ÅI

På denna sida kan du följa vad som händer i projektet Funktionsupphandling för nöjdare kunder och ökad återvinning.

Öppen konsultation kring funktionsupphandling inom avfallsområdet

Sveriges kommuner och landsting, Fastighetsägarna och Återvinningsindustrierna har tillsammans tagit fram ett förslag till rapport om möjligheterna att använda funktionsupphandling för att klara utmaningarna inom avfallsområdet. Fram till den 1 september 2015 är det möjligt att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar. Lämna dina synpunkter här.

Funktionsupphandling - ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar

Vi är särskilt intresserade av följande frågor:
1. Anser du att avfallshanteringens funktioner är riktigt beskrivna?
2. Har du förslag på hur exemplen på funktionskrav kan göras mer precisa?
3. Vilken utveckling och kunskap krävs för att funktionskrav ska vara möjliga att använda i upphandlingar?

Vi hoppas att rapporten ska ge kunskap om funktionsupphandling och att exemplen ska inspirera till fortsatt utveckling mot nöjdare kunder och ökad återvinning med krav för vad som ska uppnås, inte hur det ska göras. 
 

Projekt med gemensamt mål för att utveckla upphandlingarna

Kommunerna upphandlar för stora summor utifrån sitt ansvar för hushållsavfallet. SKL, Fastighetsägarna, Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna har gemensamt drivit en förstudie som resulterat i ett gemensamt mål för att utveckla upphandlingarna.

"Vi ska få nöjdare kunder och ökad återvinning genom att utveckla en upphandlingsprocess som säkerställer kvalitet och innovativa lösningar."

Resultatet från projektet finns i rapporten till höger. Att upphandla funktion är ett sätt att upphandla som använts med framgång inom flera områden. Ny lagstiftning ger också ökat utrymme för dialog vid upphandlingar. Projektet går nu vidare med hur upphandlingarna kan utvecklas i praktiken.

Frukostseminarium den 7 november. Du som missade seminariet kan klicka HÄR.

OBS att uppkopplingen tar ganska lång tid.

Seminariet är på 1 timme med programpunkterna nedan:

Inledning

Gunilla Glasare, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting och Anders Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna berättar om det gemensamma målet och det utvecklingsprojekt om funktionsupphandling som ska genomföras i en kommun.

Betydelsen av kundperspektiv och valfrihet

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Utökade möjligheterna till dialog i det nya regelverket

Mathias Sylwan, jurist

Paneldiskussion

Vilka möjligheter ser ni med att upphandla på ett nytt sätt? Deltagare: Lisbeth Martinsson, Affärsområdeschef, Dala Vatten och Avfall, Mårten Widlund, VD SITA, Marita Söderqvist, Avdelningschef, Stockholm Vatten, Ola Claesson, VD Liselotte Lööf Miljö, David Schelin, VD Ragn-Sells

Avslutning

Gunilla Glasare och Anders Wijkman