Fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial

Mer än hälften av landets flerbostadshus har idag fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial, dvs tidningar, förpackningar och ibland även elektronik, batterier. Återvinningsföretagen svarar för ca 80 % av denna marknad, som byggts upp under mer än 15 års tid i samarbete med bostadsbolag och fastighetsägare.

Tjänsterna till fastighetsägarna omfattar inte bara hämtning av producentansvarsavfallet utan även en rad andra tjänster såsom att bygga miljöhus eller utrymmen för avfallshantering, utbildning, rådgivning, städservice, avfallsstatistik, miljöredovisning mm. Själva hämtningen av avfallet utgör alltså bara en del i avtalen.

I Stockholm har även marknaden för grovavfall öppnats upp, vilket innebär att godkända återviningsföretag kan erbjuda fastighetsägarna en ökad service att samla in grovavfall.

Projektet Hemmavinst ökar den fastighetsnära insamlingen

I ett samarbete mellan FTI och ÅI erbjuds fastighetsnära insamling i kommunerna Solna, Täby, Falun och Borlänge.

Läs mer här.

Länk till projektet Hemmavinsts hemsida.