Avfallsstatistik 2014

Återvinningsindustrierna sammanställer årligen uppgifter om medlemsföretagens hantering av avfall.
Nedan redovisade uppgifter bygger på 2014 års verksamhet.

ÅI:s medlemmar hanterade år 2014 mer än 12,5 miljoner ton avfall vid drygt 300 anläggningar. 

Anläggningarna fördelades enligt tillståndstyp som följer:

  • A-anläggning: 27 st
  • B-anläggning: 190 st
  • C-anläggning: 91 st
  • Övriga: 10 st

Åtta procent av det hanterade avfallet klassades som farligt avfall.

Av det avfall som hanterades inom ÅI:s medlemsföretags anläggningar materialåtervanns mer än hälften, drygt 55 %.

 Typer av avfallshantering 2014

Av det avfall som medlemsföretagen enbart ombesörjde transport av, och inte bearbetade i övrigt, gick 60 % till energiutvinning.

Transport utan behandling till 2014