Beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Många kunder till återvinningsföretagen vill veta vilken klimatnytta deras återvinning bidrar med eller hur mycket koldioxid de minskar genom att använda återvunna råvaror i stället för jungfruliga råvaror.

Klicka på excelarket till höger. Fyll i din användning av glas, aluminium, stål, plast, papper och wellpapp eller organiskt avfall och se materialåtervinningens klimatpåverkan i jämförelse med material från jungfrulig råvara.

Utsläppsfaktorer vid beräkningar