ÅI:s konferens för mer cirkulära material- och produktflöden

Den 15 maj arrangerade Återvinningsindustrierna stämma och konferens under rubriken Öka konkurrenskraften för cirkulära material och produkter. Under dagen diskuterades ämnet utifrån olika vinklar:

Miljöminister Karolina Skog inledningstalade och deltog sedan i en dialog med återvinningsföretag som berättade om sina utmaningar och möjligheter. I inledningsanförandet lyfte miljöministern bland annat EU:s cirkulära ekonomi-paket, som är inne i slutförhandlingar, den kommande plaststrategin inom unionen samt ekodesigndirektivet som nu ökar fokus på kriterier om återanvändning och återvinningsbarhet. 
 
Under efterföljande frågestund ville branschen bland annat veta om miljöministerns syn på insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar – en fråga kopplat till producentansvaret som debatterats flitigt under de senaste månaderna. Hon hänvisade då till pågående politiska förhandlingar och avböjde att lämna besked. Miljöministern kommenterade heller inte det förväntade resultat av dessa förhandlingar, något som mottogs positivt och sågs som en öppning av flera konferensdeltagare som tidigare oroats över Karolina Skogs utspel om en kommunalisering.
 
Ola Alterå presenterade förslagen i utredningen ”Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi". Han gav också sin syn på återvinningsbranschens utveckling och betonade att det behövs mer marknad för att driva på en cirkulär ekonomi och att utvecklingen kommer att innebära stora möjligheter för företagen. 
 
Under eftermiddagen diskuterade konferensdeltagarna hur vi kan skapa cirkulära material- och produktflöden utan värdeförluster. Per-Anders Enkvist och Per Klevnäs, båda från Material Economics, visade hur värdeförluster uppstår i värdekedjorna för plast och stål. Efter presentationerna fick medlemsföretagen på plats dela kunskap och erfarenheter i workshops och lämna förslag på åtgärder och styrmedel för att öka konkurrenskraften för återvunnet material. Bland annat diskuterades betydelsen av produktdesign, hur mer av materialen kan tas tillvara i cirkulära loopar, hur samarbetet i värdekedjan kan öka och vilket behov som finns av nya styrmedel. 
 
Därefter fick en panel bestående av Stina Bergström (MP), Gunnar Caperius (C), och Åsa Coenraads (M) och Jens Holm (V) ge sin syn på de åtgärdsförslag och möjligheter som presenterats för att skapa mer cirkulära material - och produktflöden. Även här dök frågan om producentansvaret upp. Det konstaterades att politiken inte har levererat på de långsiktiga spelreglerna som branschen efterfrågat sedan länge. Med de pågående politiska diskussionerna hoppades politikerna kunna skapa stabilitet i avfallssystemet och säkra försörjningen av återvunnen råvara – nu och i framtiden.