Bli medlem

Återvinningsindustrierna välkomnar nya medlemmar som är verksammma inom återvinningbranschen.

Ett medlemskap i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för branschens kunder.

Genom Återvinningsindustrierna:

  • får du information från och nära kontakt med EU, riksdag, regering och centrala myndigheter
  • kan du föra fram branschens gemensamma synpunkter
  • har möjlighet att påverka framtida lagstiftning och villkor för branschen
  • kan du ta upp frågor som är viktiga för just ditt företag
  • får du tillgång till branschens mötesplats för att diskutera återvinningsfrågor med kollegor, politiker, myndigheter, forskare m fl

Vidare får du som medlem:

  • delta i Återvinningsdagen, seminarier och utbildningar
  • Nyhetsbrevet ÅI-Nytt och annan medlemsinformation med det senaste som hänt inom återvinningsområdet
  • möjlighet att knyta kontakter med andra företag inom branschen
  • har möjlighet att delta i föreningens arbetsgrupper och intressanta medlemsmöten

Du kan i bilagorna till höger läsa mer om vad medlemskap innebär samt vilka frågor ÅI har jobbat med under det senaste året.

Välkommen att ta kontakt med oss för att höra mer om medlemskap!

Viveke Ihd, tf vd
E-post: viveke.ihd@recycling.se
Telefon: 070-238 78 28

Även medlemskap i Svenskt Näringsliv

Återvinningsindustrierna ingår som en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Ett medlemskap i Återvinningsindustrierna innebär att man också blir medlem i Svenskt Näringsliv. För mer information om avgifterna till Återvinningsindustrierna respektive Svenkt Näringsliv kontakta ÅI:s kansli.

Svenskt Näringsliv