Snabbval

Återvinningsområden

shutterstock_cirkularitet
 
ÅI:s medlemmar hanterar cirka 20 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial som hanteras i drygt 300 anläggningar över hela landet. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är de privata återvinningsföretagens branschorganisation. Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 25 miljarder kronor, främst genom att samla in restprodukter och skapa nya råvaror som möjliggör cirkulära materialflöden i hela samhället. Återvinningsföretagen vill cirkulera mer både för att det ger branschen möjlighet att växa och skapa jobb, men också för att Sverige kraftigt kan minska kostnader och koldioxidutsläpp med en ökad användning av återvunnet material. 

Återvinningsindustrierna

Ledande företag driver företagsforumet

Logga CS liggande

Axfood, Coca-Cola European Partners, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Spendrups Bryggeri, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna driver tillsammans företagsforumet Circular Sweden.  Syftet är att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden.
 

Utgångspunkten är att ett resurseffektivt samhällsansvar är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att bibehålla välfärden i framtiden. 
 

Läs mer om Circular Sweden 

 
 • Trender inom cirkulär ekonomi

  Nu finns en ny branschrapport från återvinningsindustrierna som lyfter trender inom cirkulär ekonomi och återvinningsbranschen.

  Det är egentligen självklart. Att använda de resurser vi redan har är bättre än att ständigt producera nya. Det kan spara stora pengar samtidigt som det minskar belastningen på klimatet och miljön. Det gör oss också mindre beroende av naturresurser som det finns ett begränsat utbud av. Om resurserna kan användas om och om igen, istället för att vi ständigt bryter nya och transporterar dem kors och tvärs över jorden, kan vi få mer output med mindre input. Det är löftet med en cirkulär ekonomi. Hela världen arbetar idag för att omsätta det i praktiken, inte minst i EU.

  Det kan låta enkelt, men i verkligheten är det förstås ganska komplext. En av många anledningar till att vi inte återvinner allt material som konsumeras är avsaknaden av en marknad för många återvunna material. I Sverige har vi nationella mål för insamling och återvinning, men inga mål som har med efterfrågan på det återvunna materialet att göra. Om vi ska återvinna mer material behövs det därför en ökad efterfrågan från offentliga och privata aktörer på just det återvunna materialet. Viktiga förutsättningar för cirkulär ekonomi är att det blir mer lönsamt att använda återvunna råvaror och att det införs fler marknadsmässiga lösningar och ökad konkurrens på avfalls- och återvinningsområdet.

  Återvinningsindustriernas medlemmar ligger i teknikutvecklingens framkant. Idag bygger de maskiner och anläggningar som utför sådant som för tio år sedan var tekniskt omöjligt att göra. Våra medlemsföretag sitter idag på en expertis som efterfrågas i alla delar av ekonomin. Många industrier ställer nu om sin produktion mot ökad cirkularitet, och då behöver de återvinningsföretagen, inte bara för att ta hand om produkten när den är uttjänt utan också för att redan i designfasen förstå hur de ska utforma produkter för längre livscykler och ökad återvinningsbarhet.

  Potentialen är enorm. Bara i Sverige förlorar vi varje år material till ett värde av 42 miljarder kronor, omkring en procent av BNP, till följd av bristfällig cirkulation av material. Våra medlemmar kan rädda de här resurserna, samtidigt som de skapar hållbara jobb, minskar importberoendet och stärker miljö- och klimatarbetet. Det borde vara självklart.

  Läs mer
 • Cirkularitet och lönsamhet

  2019-03-12

  Återvinningsindustrierna arrangerade nyligen en fullsatt konferens om cirkularitet och lönsamhet tillsammans med företagsforumet Circular Sweden.

  Läs mer
 • Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

  2018-01-18

  Under 2018 lanserade Återvinningsindustrierna och Material Economics forskningsprojektet Ett värdebeständigt materialsystem - ett projekt finansierat av RE:Source som synliggör de ekonomiska värdeförluster som uppstår i dagens materialhantering.

  Läs mer