Kalender

18 april - Utbildning för stärkt konkurrenskraft
Utbildningen har fokus på konkurrens, upphandling och den nya remissen om mer fastighetsnära insamling och utveckling av producentansvaret.

Mer information och anmälan

 

21 maj - Stämma och konferens

Stämman och konferensen arrangeras i Stockholm. 
Mer information och anmälan

Snabbval

Återvinningsområden

ÅI:s medlemmar hanterar 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial i drygt 300 anläggningar. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är den branschorganisation som företräder återvinningsföretagen i Sverige. 

Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 20 miljarder kronor och har drygt 6000 anställda.

 

Återvinningsindustrierna

 

upprop ny

Återvinningsindustrierna har tagit initiativ till ett upprop för ett resurseffektivare samhälle. Uppropet har redan signerats av IKEA, NCC, H&M, Houdini, Vasakronan och Coca-Cola med flera. Fler aktörer som vill ställa om till cirkulära materialflöden och påverka regelverken är välkomna att ansluta sig till uppropet och Återvinningsindustriernas Forum för cirkulär ekonomi.
 

Sverige förlorar mer än 40 miljarder kronor årligen på grund av att produkter och material inte ges nytt liv med bibehållen kvalité efter första användningscykeln. Detta är en stor utmaning för både näringslivet och politiken. De produkter som sätts på marknaden måste vara designade för återvinning och tillverkade av återvunna råvaror och det är en utveckling som undertecknarna av uppropet vill vara med och driva. 

 

Läs uppropet
Läs om forum för cirkulär ekonomi

 
 • Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

  Den 18 januari lanserade ÅI och Material Economics forskningsprojektet Ett värdebeständigt materialsystem - ett projekt finansierat av RE:Source som synliggör de ekonomiska värdeförluster som uppstår i dagens materialhantering.

  Under seminariet presenterades de ekonomiska förluster som uppstår i värdekedjorna för plast, stål, aluminium, cement och papper. Därefter diskuterade representanter från politik, forskning och näringsliv vilka politiska och industriella möjligheter Sverige har när det gäller att ta tillbaka en del av våra förlorade materialvärden.

  Se en presentation av rapportresultaten

  Se hela seminariet

  Läs mer
 • Välbesökt utbildning om när avfall upphör vara avfall

  2017-09-19

  Den 19 september presenterade Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen sin vägledning om när avfall upphör att vara avfall för Återvinningsindustriernas medlemmar.

  Läs mer
 • Sverige behöver en strategi för cirkulär ekonomi

  2017-07-04

  Sverige behöver en strategi för en cirkulär ekonomi – Varför går det så långsamt? Det var rubriken på Återvinningsindustriernas fullsatta seminarium under årets almedalsvecka.

  Läs mer